Prohlášení o ochraně osobních údajů podle GDPR

Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost Döllken Profiles GmbH, Stangenallee 3, 99428 Nohra, Německo, tel.: + 49 (0)3643 4170 711, e-mail: info@doellken-profiles.com, www.doellken-profiles.com

I. Privacy ve společnosti Döllken Profiles

V zásadě shromažďujeme a používáme osobní údaje našich uživatelů pouze v rozsahu, vněž, který je nezbytný pro poskytování funkčních webových stránek, stejně jako náš obsah a služby. Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka platí v případech, kdy předchozí souhlas není možný ze skutečných důvodů a zpracování údajů je povoleno zákonnými ustanoveními.

1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, slouží článek 6 sec. 1 lit. a jako právní základ pro zpracování osobních údajů.
V případě zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ článek 6 sec. 1 lit. b GDPR. To platí i pro zpracování nezbytné pro provádění předsmluvních opatření.
Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které naše společnost podléhá, slouží jako právní základ čl.
V případě, že zásadní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží jako právní základ článek 6 sec. 1 lit. d GDPR.
Pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů nepřevyšují první zájem, článek 6 od . 1) lit. f GDPR slouží jako právní základ pro zpracování.

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

2. Vymazání dat a doba uchovávání

Osobní údaje subjektu údajů budou vymazány nebo zablokovány, jakmile bude účel uložení vynechán. K uchovávání může dojít také v případě, že to stanovil evropský nebo vnitrostátní zákonodárce v nařízeních, právních předpisech nebo jiných předpisech EU, kterým správce podléhá. Údaje se rovněž zablokují nebo vymažou, pokud uplyne doba uchovávání stanovená výše uvedenými normami, pokud není nutné údaje dále uchovát pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy.

II. Návštěva našich webových stránek

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Pokaždé, když nastupujeme na naše webové stránky, náš systém automaticky shromažďuje data a informace z počítačového systému volajícího počítače.
Shromažďují se následující údaje:

• IP adresa uživatele
• Datum a čas přístupu
• požadovaný zdroj (HTML, obrázky atd.)
• Stav HTTP
• Velikost dodaného obsahu v bytech
• Referer (stránka, ze které byl hovor spuštěn)
• Uživatelský agent prohlížeče (verze prohlížeče a obecný operační systém, jako jsou Windows, Linux, Mac)

Data jsou také uložena v souborech protokolu našeho systému. Tyto údaje nejsou uloženy společně s dalšími osobními údaji uživatele. Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro umožnění doručení webové stránky do počítače uživatele. Chcete-li to provést, musí být po dobu trvání relace uložena IP adresa uživatele. Úložiště v souborech protokolu se provádí k zajištění funkčnosti webových stránek. Kromě toho jsou data využívána k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. V této souvislosti se hodnocení údajů pro marketingové účely neprovádí. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné pro účely jejich shromažďování. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek je tomu tak v případě ukončení příslušné relace. V případě ukládání dat v souborech protokolu tomu tak je nejpozději po sedmi dnech. Další skladování je možné. V tomto případě jsou IP adresy uživatelů odstraněny nebo odcizeny, takže přiřazení volajícího klienta již není možné.

Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání dat v log souborech je naprosto nezbytné pro provoz webových stránek. V důsledku toho neexistuje možnost námitek ze strany uživatele.

III. Používání cookies

a) Popis a rozsah zpracování údajů

Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči nebo internetovém prohlížeči v počítačovém systému uživatele. Když uživatel přistupuje k webové stránce, soubor cookie může být uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec, který umožňuje, aby byl prohlížeč při opětovném přístupu k webové stránce jednoznačně identifikován. Používáme cookies, aby naše webové stránky uživatelsky přívětivější.

Tato webová stránka používá přechodné cookies (dočasné použití) a soubory cookie třetích stran (třetí strany). Přechodné soubory cookie jsou automaticky smazány při zavření prohlížeče. To zahrnuje zejména soubory cookie relace. Ty ukládají takzvané ID relace, které lze použít k přiřazení různých požadavků z vašeho prohlížeče do společné relace. To umožňuje rozpoznání počítače při návratu na web. Tyto typy cookies používáme k zajištění provozu a funkčnosti našich webových stránek. Soubory cookie relace jsou smazány, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

Cookies třetích stran jsou soubory cookie, které jsou nastaveny a shromažďovány třetí stranou. Tato webová stránka používá soubory cookie třetích stran jako součást analytického nástroje Google Analytics popsaného níže.

Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookie, můžete soubory cookie kdykoli smazat v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče nebo nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby soubory cookie nepřijímal. Můžete také odmítnout přijímat soubory cookie třetích stran. Jako preventivní opatření bychom však rádi zdůraznili, že možná nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

Při přístupu na naše webové stránky je uživatel informován o používání cookies pro účely analýzy a jeho souhlas je získán pro zpracování údajů použitých v této souvislosti. V této souvislosti se odkazuje také na tyto zásady ochrany osobních údajů. Uživatelská data shromážděná technicky nezbytnými soubory cookie nebudou použita k vytvoření uživatelských profilů.

IV. Zpravodaj

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Newsletter je zasílán na základě registrace uživatele na webových stránkách:
Na našich webových stránkách je možné se přihlásit k odběru bezplatného newsletteru. Když se zaregistrujete k odběru newsletteru, údaje ze vstupního formuláře nám budou předány. Ty se skládají ze jména a e-mailové adresy uživatele. Kromě toho se v době registrace shromažďují tyto údaje: IP adresa volajícího počítače, datum a čas registrace

Pro zpracování údajů bude váš souhlas získán během registračního procesu a bude odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. V souvislosti se zpracováním údajů pro zasílání newsletterů nejsou údaje předávány třetím osobám. Údaje budou použity pouze pro zasílání newsletteru.

Účelem shromažďování e-mailové adresy uživatele je doručení newsletteru. Shromažďování dalších osobních údajů v rámci registračního procesu slouží k zabránění zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné pro účely jejich shromažďování. E-mailová adresa uživatele je proto uložena po dobu, po kterou je aktivní odběr newsletteru. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu pro odhlášení v odběru newsletteru nebo prostřednictvím našeho zákaznického servisu.

V. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Kontaktní formulář je k dispozici na našich webových stránkách, které mohou být použity pro elektronický kontakt. Pokud uživatel této možnosti využije, data zadaná do vstupní masky nám budou přenesena a uložena. Jedná se o tyto údaje:

Při odeslání zprávy jsou uložena také následující data:

(1) IP adresa uživatele
(2) Datum a čas registrace

Pro zpracování údajů bude váš souhlas získán během procesu odesílání a bude odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V takovém případě budou uloženy osobní údaje uživatele přenášené e-mailem. V této souvislosti nebudou údaje předávány třetím stranám. Data se používají výhradně pro zpracování konverzace.

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky se používá výhradně pro zpracování kontaktu. V případě kontaktu e-mailem to také znamená nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů. Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu zasílání jsou použity k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

Kontaktní údaje, které vyžadují další zpracování (např. odeslání materiálu vzorku), jsou uloženy jako zájemce.

Uživatel má možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli vznést námitku proti uložení svých osobních údajů. Námitku lze zaslat přímo pod kontaktním formulářem e-mailem. Veškeré osobní údaje uložené v průběhu kontaktování nás budou v tomto případě smazány.

VI. Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (“Google”). Služba Google Analytics používá takzvané “cookies” (soubory cookie viz výše). Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Pokud jsou přístupné jednotlivé stránky našich webových stránek, budou uloženy následující údaje:

(1) Dva bajty IP adresy volajícího systému uživatele
(2) Přístup na webové stránky
(3) Webová stránka, ze které uživatel přistupoval k webové stránce ( odkazovatele)
(4) Podstránky přístupné z přístupných internetových stránek
(5) Délka pobytu na webových stránkách
(6) Četnost přístupu k internetovým stránkám

V tomto okamžiku vás informujeme, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód “anonymizeIp();”, aby byla zajištěna anonymizovaná sbírka IP adres (tzv. maskování IP). Jménem provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, komkompilování zpráv o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit tím, že odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nemusí být možné využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracováním těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu. Aktuální odkaz je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Údaje budou smazány, jakmile již nebudou potřebné pro naše účely nahrávání.

Vii. Vaše práva

Máte právo na opravu a/nebo doplnění správce, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, nepřesné nebo neúplné. Regulátor musí neprodleně provést opravu.

2. Právo omezit zpracování

Můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za následujících podmínek:

(1) pokud zpochybníte správnost osobních údajů, které se vás týkají, po dobu, která správci umožňuje ověřit správnost osobních údajů;

(2) zpracování je nezákonné a vy odmítáte vymazat osobní údaje a místo toho požadujete omezení použití osobních údajů;

(3) správce již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, ale potřebujete je k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků, nebo

(4) pokud jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 sec. 1 GDPR a zatím není jasné, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, mohou být tyto údaje zpracovávány, s výjimkou jejich uchovávání, pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.
Pokud bylo omezení zpracování omezeno podle výše uvedených podmínek, budete před zrušením omezení informováni správcem.

3. Právo na výmaz

a) Povinnost vyškrtnout

Můžete požadovat, aby správce okamžitě vymazal osobní údaje, které se vás týkají, a správce je povinen tyto údaje okamžitě vymazat za předpokladu, že platí jeden z následujících důvodů:

(1) Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

(2) Odvoláte svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno v souladu s čl.

(3) Vznesete námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 sec. 1 GDPR a neexistují žádné primární oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 sec. 2 GDPR.

(4) Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovány protiprávně.

5. Výmaz osobních údajů, které se vás týkají, je nezbytný ke splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým správce podléhá.

(6) Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl.

b) Informace třetím stranám

Pokud správce zveřejnil osobní údaje, které se vás týkají, a je povinen je vymazat v souladu s článkem 17 sec. 1 GDPR, přijme vhodná opatření, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupným technologiím a nákladům na implementaci, aby informoval správce údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, že jste od nich jako subjekt údajů požádali o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo z kopií nebo kopií nebo kopií těchto osobních údajů.

c) Výjimky

Právo na výmaz neexistuje, pokud je zpracování nezbytné

1) vykonávat právo na svobodu projevu a informací;

2. plnit právní povinnost požadovanou právními předpisy Unie nebo členských států, kterým správce podléhá, nebo plnit úkoly, které jsou ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci přenesené na správce;

(3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl.

4) pro archivní účely ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl.

(5) uplatňovat, vykonávat nebo hájit právní nároky.

4. Právo na informace

Pokud jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vůči správci, je správce povinen informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zveřejnit, toto odstranění nebo vymazání údajů nebo omezení zpracování, pokud se to neukáže jako nemožné nebo pokud to nepřinese nepřiměřené úsilí.
Máte právo být informováni o těchto příjemcích ve vztahu k správci.

5. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste správci poskytli, ve strukturovaném, společném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jinému správci bez překážek ze strany správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že:

(1) zpracování je založeno na souhlasu v souladu s článkem 6 sec. 1 lit. GDPR nebo čl. 9 sec. 2 lit. GDPR nebo na základě smlouvy podle čl.

(2) zpracování se provádí automatizovanými postupy.

Při výkonu tohoto práva máte také právo získat, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly předány přímo od jednoho správce jinému správci, pokud je to technicky proveditelné. Tím se nesmí mít dotčeny svobody a práva jiných osob.
Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci přenesené na správce.i.

6. Právo na námitku

Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které se koná podle čl. to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.
Správce již nezpracovává osobní údaje, které se vás týkají, pokud nemůže prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.
Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud se týká takového přímého marketingu.
Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje, které se vás týkají, již nebudou pro tyto účely zpracovávány.
Máte možnost uplatnit své právo vznést námitku v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, prostřednictvím automatizovaných postupů využívajících technické specifikace.

7. Právo na odvolání prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

8. Automatizované rozhodování případ od případu, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní účinek vůči vám nebo podobně významně ovlivňuje vás. To neplatí, pokud rozhodnutí

(1) je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem;

(2) povolují právní předpisy Unie nebo členského státu, kterým správce podléhá, a že právní předpisy obsahují vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů;

(3) s vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí však nesmějí být založena na konkrétních kategoriích osobních údajů podle čl.
Pokud jde o případy uvedené v bodech 1 a 3, přijme správce vhodná opatření na ochranu práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, včetně alespoň práva na zásah osoby ze strany správce, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí.

9. Právo podat stížnost dozorovému úřadu

Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě, kde máte bydliště, místo práce nebo místo údajného protiprávního jednání, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s GDPR.
Orgán dozoru, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 GDPR.

VIII. Sociální záložky

Na našich webových stránkách používáme takzvané sociální záložky (Facebook, Google, Twitter). S nimi máte možnost sdílet článek z našich webových stránek ve svém vlastním profilu na sociálních médiích. Chcete-li sdílet příslušný obsah, potřebujete stávající profil na příslušných službách nabízených facebookem, společností Google nebo Twitterem. Záložky sociálních sítí jsme na našich webových stránkách zahrnuli pouze jako odkaz na odpovídající služby. Pokud kliknete na integrovanou grafiku, budete přesměrováni na stránku jednotlivého poskytovatele a teprve poté budou přeneseny informace o uživateli. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů poskytovateli, jakož i vaše práva v tomto ohledu a nastavení možností ochrany vašeho soukromí, lze nalézt v oznámeních o ochraně osobních údajů poskytovatelů.

Zásady ochrany osobních údajů na Facebooku:
http://www.facebook.com/policy.php

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google:
http://www.google.de/policies/privacy